Wat doen wij?

De MOP is een studievereniging voor pabo-studenten. De MOP heeft de volgende kernwaarden:

  • Werven
    door zichtbaar aanwezig te zijn op de open dagen en matchingsdagen. Maar ook door landelijke aandacht te vragen voor het beroep leerkracht basisonderwijs.
  • Verrijken
    van de pabo door het geven van begeleiding aan medestudenten. Daarnaast biedt de MOP verrijking/verdieping aan op het reguliere aanbod op de pabo door onder andere gastlezingen plaats te laten vinden door professionals uit het werkveld.
  • Verbinden
    wordt gestimuleerd door verbindende activiteiten te organiseren waar pabo-studenten van verschillende jaren bij elkaar komen om met elkaar in contact te komen. Het verbinden van de studenten zorgt ook voor een stimulans in het behoud van de studenten.

Nu al behaalde hoogtepunten zijn:

Officieel een studievereniging geworden; Studentenbegeleiding; Een bestuursjaar mag als onderdeel van het curriculum worden gekozen;
Op tv geweest bij NOS-journaal, even tot hier en radar; meerdere keren verschenen in trajectum; succesvolle lezingen en leuke activiteiten
zoals bowlen en spelletjesmiddagen